وب سایت تکنومارکر اخبار تکنولوژی اخبار موبایل و فناوری بهترین وب سایت خبری تکنولوژی خودرو اخبار علمی برنامه نویسی هوش مصنوعی اخبار تکنومارکر فناوری اطلاعات اخبار فناوری اخبار تکنولوژی تکنومارکراخبار فناوری جدید

تصویربرداری تک سلولی از سلول سیستم ایمنی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کاترینا گاوس از کشور استرالیا در رشته ایمونولوژی سلولی موفق به کسب رتبه پژوهش های بنیادی گروه تخصصی زیست فناوری و علوم پایه پزشکی در سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی شد.

تحقیقات دکتر کاترینا گاوس در راستای شناسایی آنتی ژن توسط گیرنده سلول است.

شناسایی آنتی ژن توسط گیرنده سلول (T (TCR مشخصه سیستم ایمنی سازگار است. هنگامی که TCR یک آنتی ژن پپتیدی را جذب می کند، سیگنال ها از طریق کمپلکس CD۳ مرتبط می شوند که در آن تصمیمات براساس سلول T صورت می گیرد. چگونگی رویداد شناسایی آنتی ژن خارج سلولی که منجر به فسفوریلاسیون داخل سلولی می شود، هنوز مشخص نیست. این موضوع با میکروسکوپی که قادر به تفکیک و عکسبرداری از تک سلول است، برطرف شد.

برای مثال تمایز بین کمپلکس های TCR-CD۳ درگیر و غیر درگیر در یک سلول و می توان مدلی را پیشنهاد کرد که در آن تشخیص آنتی ژن ابتدا به خوشه بندی گیرنده تبدیل شده و سپس تراکم نانوکیلرهای گیرنده به سیگنال منتقل می شود.

این مدل می تواند توضیح دهد که چگونه سلول های T می توانند هم به کشش و هم دوز آنتی ژن پاسخ دهند. همچنین سنسورهای FRET جدید را برای نظارت بر میزان کمپلکس های گیرنده توسعه داده شده است.

پروفسور کاترینا گاوس پژوهشگر ارشد NHMRC در دانشگاه نیو ساوت ولز و رئیس بخش EMBL استرالیا در علوم تک مولکولی است.

گاوس دکترای خود را از دانشگاه کمبریج در سال ۱۹۹۹ دریافت کرده و از سال ۲۰۰۵ گروه تحقیقاتی مستقل خود را مدیریت می کند. گاوس مدال Gottschalk را از آکادمی علوم استرالیا در سال ۲۰۱۲ و جایزه تعالی در علوم زیستی از موسسه علوم و مهندسی استرالیا در سال ۲۰۱۳ را دریافت کرده است. وی معاون مرکز ARC در تصویر برداری پیشرفته مولکولی است.

مطالب مشابه
نظر خود را ارسال کنید

وب سایت تکنومارکر اخبار تکنولوژی اخبار موبایل و فناوری بهترین وب سایت خبری تکنولوژی خودرو اخبار علمی برنامه نویسی هوش مصنوعی اخبار تکنومارکر فناوری اطلاعات اخبار فناوری اخبار تکنولوژی تکنومارکراخبار فناوری جدید

سلول,آنتی,علوم,گیرنده,سلولی,گاوس,کاترینا,استرالیا,کمپلکس,توسط,شناسایی,دریافت,کرده,ایمنی,دانشگاه,درگیر,سیگنال,سیستم,برای,گروه

گزارش خبرنگار مهر،nbsp;دکتر کاترینا گاوس کشورnbsp;استرالیا رشته ایمونولوژی سلولی موفق رتبه پژوهش بنیادی گروه تخصصی زیست فناوری علوم پایه پزشکی یکمین جشنواره المللی خوارزمی تحقیقاتnbsp;دکتر کاترینا گاوس راستایnbsp;شناسایی آنتی توسط گیرنده سلول شناسایی آنتی توسط گیرنده سلول مشخصه سیستم ایمنی سازگار هنگامی آنتی پپتیدی کند، سیگنال طریق کمپلکس مرتبط شوند تصمیمات براساس سلول صورت گیرد چگونگی رویداد شناسایی آنتی خارج سلولی منجر فسفوریلاسیون داخل سلولی شود، هنوز مشخص نیست موضوع میکروسکوپی قادر تفکیک عکسبرداری سلول است، برطرف برای تمایز کمپلکس TCRCD۳ درگیر درگیر سلول توانnbsp;مدلی پیشنهاد تشخیص آنتی ابتدا خوشه بندی گیرنده تبدیل شدهnbsp;و تراکم نانوکیلرهای گیرنده سیگنال منتقل تواند توضیح چگونه سلول تو

تمام حقوق سایت محفوظ است