وب سایت تکنومارکر اخبار تکنولوژی اخبار موبایل و فناوری بهترین وب سایت خبری تکنولوژی خودرو اخبار علمی برنامه نویسی هوش مصنوعی اخبار تکنومارکر فناوری اطلاعات اخبار فناوری اخبار تکنولوژی تکنومارکراخبار فناوری جدید

۱۶ کشوری که بیشترین علم را تولید کردند جایگاه ایران اعلام شد

تکنومارکر - - گروه دانش و فناوری: نگاهی به پایگاه استنادی آی.اس.آی (کلاریویت آنالتیکس) در طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نشان می دهد که بین ۲۵ کشوری که بیش از ۸۰ درصد کمیت علم دنیا را تولید می کنند جمهوری اسلامی ایران توانست در سال ۱۳۹۶ رتبه نخست رشد کمیت علم دنیا را کسب کند.

ایران در سال ۱۳۹۵ در رتبه دوم قرار داشت. در سال ۱۳۹۴ سهم ایران از کمیت علم دنیا ۱.۴۴ درصد بود که این سهم در سال ۱۳۹۵ به ۱.۶۳ درصد و در سال ۱۳۹۶ به ۱.۸۶ درصد رسیده است.

به این ترتیب رشد سهم ایران از کمیت علم دنیا در هر سال ۱۳.۷ درصد بوده است. به این ترتیب در سال ۱۳۹۵ به نسبت ۱۳۹۴ از لحاظ رشد سهمی کشور روسیه با یک رشد ۱۵.۶ درصد برتر از ایران قرار گرفت. بعد از ایران چین، لهستان، هند، اتریش، ترکیه، دانمارک، برزیل، سوئد، ژاپن و استرالیا همگی از یک رشد مثبت در این همین دوره برخوردار بودند.

براساس همین پایگاه در سال ۱۳۹۶ به نسبت سال ۱۳۹۵ ایران سهم ایران از کمیت تولید علم دنیا مجددا افزایش یافت. براساس سهم کمیت تولید علم ایران در سال ۱۳۹۶ به نسبت سال ۱۳۹۵ رشد ایران ۱۳.۷ درصد بود که در بین ۲۵ کشوری که بیشترین کمیت علم دنیا را کسب می کنند ایران رتبه نخست دنیا از لحاظ رشد کمیت علم را دارا است.

به لحاظ سهمی ایران از رتبه ۱۹ دنیا در سال ۱۳۹۴ به رتبه ۱۶ در سال ۱۳۹۶ ارتقا پیدا کرده است. در حال حاضر ۱۶ کشوری که در سال ۱۳۹۶ بیشترین کمیت علم دنیا را تولید کرده اند عبارتند از: آمریکا، چین، انگلستان، آلمان، ژاپن، هند، فرانسه، کانادا، ایتالیا، استرالیا، اسپانیا، کره جنوبی، برزیل، روسیه، هلند و ایران.

جدول مقایسه میزان کمیت تولید علم و سهم از کمیت تولید علم

کشور

کمیت تولید علم

سهم از کمیت تولید علم

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶

آمریکا

۷۱۵۳۵۰

۷۲۶۲۹۷

۶۷۳۰۶۹

۲۵.۲۷ درصد ۲۴.۷۹ درصد ۲۵.۳۳ درصد

چین

۳۹۹۷۹۳

۴۳۸۴۶۹

۴۱۴۷۹۴

۱۴.۱۲ درصد ۱۴.۹۷ درصد ۱۵.۶۱ درصد

انگلستان

۱۸۹۱۰۴

۱۹۱۹۴۲

۱۷۹۹۱۶

۶.۶۸ درصد ۶.۵۵ درصد ۶.۷۷ درصد

آلمان

۱۶۹۱۷۱

۱۷۴۱۹۸

۱۶۲۱۶۴

۵.۹۸ درصد ۵.۹۵ درصد ۶.۱۰ درصد

ژاپن

۱۲۰۱۴۴

۱۲۶۰۲۱

۱۱۲۴۹۸

۴.۲۴ درصد ۴.۳۰ درصد ۴.۲۳ درصد

هند

۱۱۸۵۷۵

۱۲۷۶۱۲

۱۱۰۶۲۹

۴.۱۹ درصد ۴.۳۶ درصد ۴.۱۶ درصد

فرانسه

۱۱۶۶۵۶

۱۱۸۵۲۶

۱۰۷۶۵۳

۴.۱۲ درصد ۴.۰۵ درصد ۴.۰۵ درصد

کانادا

۱۱۰۹۹۱

۱۱۳۲۹۴

۱۰۶۰۴۰

۳.۹۲ درصد ۳.۸۷ درصد ۳.۹۹ درصد

ایتالیا

۱۱۴۳۳۲

۱۱۵۸۸۴

۱۰۵۹۸۷

۴.۰۴ درصد ۳.۹۶ درصد ۳.۹۹ درصد

استرالیا

۱۰۱۳۱۵

۱۰۵۳۵۵

۹۸۷۱۶

۳.۵۸ درصد ۳.۶۰ درصد ۳.۷۱ درصد

اسپانیا

۹۶۹۱۷

۹۸۵۸۴

۹۳۰۰۷

۳.۴۲ درصد ۳.۳۷ درصد ۳.۵۰ درصد

کره جنوبی

۷۹۲۹۹

۸۰۹۶۲

۷۶۳۵۲

۲.۸۰ درصد ۲.۷۶ درصد ۲.۸۷ درصد

برزیل

۶۷۹۰۲

۷۱۴۶۶

۶۹۳۶۴

۲.۴۰ درصد ۲.۴۴ درصد ۲.۶۱ درصد

روسیه

۵۷۹۳۰

۶۹۳۱۱

۶۶۶۰۵

۲.۰۵ درصد ۲.۳۷ درصد ۲.۵۱ درصد

هلند

۶۱۱۳۹

۶۲۷۷۱

۵۸۸۴۳

۲.۱۶ درصد ۲.۱۴ درصد ۲.۲۱ درصد

ایران

۴۰۶۲۷

۴۷۸۰۷

۴۹۲۹۸

۱.۴۴ درصد ۱.۶۳ درصد ۱.۸۶ درصد

سوئیس

۴۶۰۰۲

۴۷۵۲۷

۴۶۱۵۷

۱.۶۳ درصد ۱.۶۲ درصد ۱.۷۴ درصد

ترکیه

۴۸۱۱۵

۵۱۰۰۴

۴۴۶۷۷

۱.۷۰ درصد ۱.۷۴ درصد ۱.۶۸ درصد

لهستان

۴۲۷۱۷

۴۶۳۵۲

۴۱۷۰۸

۱.۵۱ درصد ۱.۵۸ درصد ۱.۵۷ درصد

سوئد

۴۰۰۷۲

۴۲۰۷۵

۳۹۹۶۴

۱.۴۲ درصد ۱.۴۴ درصد ۱.۵۰ درصد

بلژیک

۳۴۶۹۱

۳۵۲۲۳

۳۲۷۷۵

۱.۲۳ درصد ۱.۲۰ درصد ۱.۲۳ درصد

تایوان

۳۷۹۴۱

۳۸۴۲۰

۳۲۴۷۷

۱.۳۴ درصد ۱.۳۱ درصد ۱.۲۲ درصد

دانمارک

۲۷۵۳۶

۲۹۰۱۴

۲۷۵۴۶

۰.۹۷ درصد ۰.۹۹ درصد ۱.۰۴ درصد

اسکاتلند

۲۶۰۱۰

۲۶۸۱۱

۲۴۹۳۷

۰.۹۲ درصد ۰.۹۲ درصد ۰.۹۴ درصد

اتریش

۲۵۴۲۸

۲۷۰۳۸

۲۴۴۲۰

۰.۹۰ درصد ۰.۹۲ درصد ۰.۹۲ درصد

 در سال ۹۶ کمیت تولید علم کشور به مرز ۵۵۰۰۰ مدرک نزدیک شد

همچنین براساس پایگاه استنادی اسکوپوس در سال ۱۳۹۴ تعداد مدارک کشور ۴۴ هزار و ۳۴۲ مورد بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ از مرز ۵۰ هزار مدرک گذشت و به ۵۱ هزار و ۳۱۲ مورد رسید.

هر چند به انتهای سال ۱۳۹۶ رسیدیم، اما به دلیل تاخیری که در انتشار مجلات وجود دارد، اطلاعات این سال هنوز در حال کامل شدن است، اما با این وجود تعداد مدارک کشور در سال ۱۳۹۶ به ۵۴ هزار و ۱۱۵ مورد رسیده است. بنابراین کمیت تولید علم کشور به مرز ۵۵ هزار مورد نزدیک می شود.

سهم ایران از کمیت تولید علم دنیا نیز از حدود ۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. در سال ۱۳۹۵ نیز سهم کمیت تولید علم کشور از کل کمیت علم دنیا حدود ۱.۸ درصد بود که تقریبا حدود ۰.۱ درصد به سهم کمیت تولید علم ایران در سال گذشته افزوده شده است.

براساس پایگاه استنادی آی.اس.آی (کلاریویت آنالتیکس) نیز جمهوری اسلامی ایران حدود ۱.۹ درصد از کمیت علم دنیا را تولید می کند. پوشش نشریات در دو پایگاه اسکوپوس و آی.اس.آی کاملا یکسان نبوده و با یکدیگر تفاوت هایی دارد. بنابراین کمیت تولید علم کشورها در این دو پایگاه بسته به نشریاتی که در آن مقالاتشان را منتشر می کنند با یکدیگر یکسان نیست.

در سال ۱۳۹۴ در پایگاه آی.اس.آی تعداد مدارک ایران ۴۰ هزار و ۶۲۷ مورد بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۴۷ هزار و ۸۰۷ مورد رسید. در سال ۱۳۹۶ با یک افزایش دیگر تعداد مدارک کشور به ۴۹ هزار و ۲۹۸ مورد رسید که باید گفت اطلاعات سال ۱۳۹۶ در این پایگاه هنوز تکمیل نشده است. به هر ترتیب در این پایگاه نیز برای نخستین بار در سال ۱۳۹۶ اطلاعات کشور به مرز ۵۰ هزار مدرک نزدیک می شود.

از لحاظ رتبه کمیت تولید علم در پایگاه آی.اس.آی در سال ۱۳۹۴ رتبه ما ۱۹ بود که در سال ۱۳۹۵ به ۱۷ رسید. در سال ۲۰۱۷ و در حال حاضر رتبه کمیت تولید علم کشور در پایگاه استنادی آی.اس.آی ۱۶ است.

مطالب مشابه
نظر خود را ارسال کنید

وب سایت تکنومارکر اخبار تکنولوژی اخبار موبایل و فناوری بهترین وب سایت خبری تکنولوژی خودرو اخبار علمی برنامه نویسی هوش مصنوعی اخبار تکنومارکر فناوری اطلاعات اخبار فناوری اخبار تکنولوژی تکنومارکراخبار فناوری جدید

درصد,کمیت,ایران,تولید,۱۳۹۶,دنیا,پایگاه,۱۳۹۵,۱۳۹۴,کشور,هزار,رتبه,مورد,آیاسآی,حدود,رسید,استنادی,کشوری,مدارک,تعداد,براساس,لحاظ,نسبت,ترتیب,بیشترین,اطلاعات,رسیده,کنند,مدرک,نزدیک,یکدیگر,افزایش,همین,ژاپن,استرالیا,کرده,هلند,برزیل،,بنابراین,اسکوپوس,هنوز,حاضر,یکسان,وجود,کلاریویت,جمهوری,چین،,روسیه,سهمی,نخست,اسلامی,هند،,آنالتیکس,قرار

تکنومارکر گروه دانش فناوری: نگاهی پایگاه استنادی آیاسآی کلاریویت آنالتیکس ۱۳۹۴ ۱۳۹۶ نشان کشوری درصد کمیت دنیا تولید کنند جمهوری اسلامی ایران توانست ۱۳۹۶ رتبه نخست کمیت دنیا ایران ۱۳۹۵ رتبه قرار داشت ۱۳۹۴ ایران کمیت دنیا درصد ۱۳۹۵ درصد ۱۳۹۶ درصد رسیده ترتیب ایران کمیت دنیا درصد بوده ترتیب ۱۳۹۵ نسبت ۱۳۹۴ لحاظ سهمی کشور روسیه درصد برتر ایران قرار گرفت ایران چین، لهستان، هند، اتریش، ترکیه، دانمارک، برزیل، سوئد، ژاپن استرالیا همگی همین دوره برخوردار بودند براساس همین پایگاه ۱۳۹۶ نسبت ۱۳۹۵ ایران ایران کمیت تولید دنیا مجددا افزایش یافت براساس کمیت تولید ایران ۱۳۹۶ نسبت ۱۳۹۵ ایران درصد کشوری بیشترین کمیت دنیا کنند ایران رتبه نخست دنیا لحاظ کمیت دارا لحاظ سهمی ایران رتبه دنیا ۱۳۹۴ رتبه ۱۳۹۶ ارتقا پید

تمام حقوق سایت محفوظ است